Een leven in dienst van het condoom

condooms werden toen nog thuis gebracht - ikzegniets.nl

Condoomfabrikant Piet Handvol: Een leven in dienst van het condoom. Het interview.

Condoomfabrikant Piet Handvol: Een leven in dienst van het condoom. Het interview.
Het condoom, condoomfabrikant, het komt op mij allemaal niet zo serieus over. Kunt U dat beamen meneer Handvol? Welnee, helemaal niet mijnheer. Wij zijn bloedserieuze zakenlieden en wij fabriceren consumentenartikelen. Wij houden ons bezig met marketing, kostprijsbeheersing en controle van het productieproces. Dit zijn bloed serieuze zaken en hebben niets losbolligs in zich. Vergeet U niet, geachte nieuwsvergaarder bij ons werken zo’n circa 80 mensen! Dat betekent dat onze activiteiten zo door elkaar 300 monden voeden. Ik noem dat nogal wat.

Zelfge­maakte mallen

Mijnheer Handvol, kunt U ons vertellen hou Uw carrière gestart is. Dat lijkt me iets waar onze lezers erg in geïnteresseerd zullen zijn.

Dat kan ik me voorstellen, en ik zal hier graag op in gaan:

Op 17 jarige leeftijd ben ik begonnen als junior bij de grootste condoomfabriek van Nederland de “Amsterdam Rubber Company”. Een groot bedrijf met 120 mensen in dienst. Daar heb ik het vak condoom maken geleerd. In die tijd gebeurde dat nog weinig geautomatiseerd zoals nu. Je werkte met zelfge­maakte mallen. Modellen zoals U wilt. Later zijn we geautomati­seerd en ik heb bij die ontwikkeling met mijn neus er boven op gestaan. Toen de oude machines vervangen werden, heb ik via een bekend zakenman de oude machine gekocht en ben toen voor mij zelf begonnen. Dat was toen nog drie hoog in Amsterdam in de Jan van Galen­straat.

Dat was veel geploeter en weinig verdiensten. In die tijd zijn we ook gaan experimenteren met andere materialen. Tot dan gebruiken we altijd natuurrubber uit Indonesië. We hebben allerlei kunststoffen uitgeprobeerd. Soms had je hele vervelende situaties. Bij de verwerking van PolyUrethaan bleken onze testers verschrikkelijke  uitslag te krijgen. Waanzinnig van de jeuk werden ze. Niet direct maar na een dag of 2. Tegenwoordig kom je daar niet zo mee weg. Toen was gelukkig voor ons de tijd anders. Toen was het gewoon een ongeluk.

Na de seksuele revolutie van de jaren zeventig kreeg ik de wind in de zeilen. In 1970 kregen wij toestemming om te adverteren. Als fabrikanten onderling hebben wij afgesproken dat wij dat zeer discreet zouden doen. Zo is het bekende logootje met het vlie­gende duifje ontstaan. Toen in de tweede helft van de zeventiger jaren bleek dat de pil nare bijverschijnselen had konden wij de condooms niet meer aangesleept krijgen. Door de grote werkdruk kregen wij toen moeite met het handhaven van de kwaliteit. Vooral als we de machines sneller lieten lopen dan eigenlijk toegestaan was kreeg je problemen dat er zwakke plekken in het materiaal kwamen. Deze fouten kwamen dan in de eindcontrole naar boven. Op de slechte dagen hadden wij uitvalpercentages van meer dan 55%.

U begrijpt dat zoiets op den lange duur zakelijke zelfmoord betekent. Je zou genekt worden omdat het goed ging als het ware. Dit probleem moest opgelost worden, en is opgelost. Dit hebben wij gedaan door over te gaan op automatisering. Hoewel als ik aan de begintijd van de nieuwe productiestaat denk, dan krijg ik weer last van mijn maagzweer uit die tijd. Soms viel de lijn spontaan stil, terwijl de vrachtwagens voor de deur stonden om onze producten over het land te verspreiden. Want dat is ­ons probleem weet U. Continuïteit. Door elkaar genomen is er dage­lijks behoefte aan onze producten hoewel er uiteraard­ een piek is waar te nemen in het weekend en tijdens de zomerva­kantie. Daarbij moet ik zeggen dat op het ogenblik de wintersport zich ook begint af te tekenen in onze order ontvangst.

Concurrentie

Het ging goed in onze branche tot het moment dat men in het oosten met massaproductie begon. Europa werd overspoeld met goedkope condooms van bedenkelijk kwaliteit met nota bene onze logo’s erop. Vijftig rechtszaken hadden wij lopen in die tijd. We hebben alles gewonnen maar we zijn er toch flink op achterop geraakt. Het nam teveel tijd in beslag weet U. En ik moet helaas erkennen dat de concur­rent sneller leerde dan wij. Zijn kwaliteit werd beter, hij verpakte ze leuker enzovoorts. Wij waren toen blij als wij niet minder condooms verkochten, terwijl zij er jaarlijks drie keer zoveel aan de dijk zetten.

In 1980 wij bij toeval de juiste beslissing genomen. Het was toen zakelijk gezien vijf voor twaalf. Wat bleek namelijk. Toen wij gedwongen door de concurrentie de nacalculatie zijn gaan verbete­ren kwam naar boven dat wij over het gehele front terrein verloren op de concurrent, behalve in de grote maten. De grote maten vingen de verliezen op die wij op de gewone maten leden. En hoe kwam dat?! U, zult het niet geloven, maar de oosterse mens is fijner gebouwd en daardoor was de grote maat een in wezen nog braak liggend terrein. Specialisatie was het toverwoord. Diversi­ficatie van het product.

Toen we dit doorkregen ging het weer snel de goede kant op met ons. De bank werd weer aardig tegen ons en de mineurstemming op kantoor en fabriek verdween weer en iedereen zette zijn schouders er onder. Doordat we snel meer geld gingen genereren en dit in de zaak lieten werden wij kerngezond, en hebben enorm geïnvesteerd in training voor onze mensen voor marketing, productieplanning, kwaliteitscirkels, tijdmanagement, innovatief denken enzovoort. En sinds dien plukken wij hier de vruchten van. Productiecijfers verdubbelen bijna elk halfjaar. De winst stijgt zelfs sneller dan de productie. En elke maand brengen wij een nieuw product op de markt. Het is voor mij een voorrecht deze onderneming te mogen leiden.

Moet U weten tot 1982 maakten wij alleen nog de gewone standaard condooms. Nu maken wij diverse modellen in diverse kleuren.

Diversificatie

Met behulp van zeefdruk worden de schitterendste ontwerpen gemaakt. Van knal groen, tot een verfijnd kantjes design. Wij hebben vier ontwerpers in dienst, die de hele dag niets anders doen dan serieus met hun vak bezig zijn, en de meest aardige ontwerpen te voorschijn toveren.

Ik zal U even mijn collectie laten zien die hier in mijn bureau la ligt. Kijk dit is toch een mooi condoom niet waar? Sjiek zou ik beter kunnen zeggen. Echt iets voor de man met de verfijnde smaak. Het rechte stuk is antraciet zwart met een gouden kop. John Player Special. U weet U wel, dat sigarettenmerk van de rage uit 1983. Maar nog steeds bijzonder aardig om aan onze klanten te laten zien. En kijk toch eens hier! Deze is ook zo aardig. Deze is gecoat met lichtgevende verf. Als je het licht uit doet blijft hij nog circa 2 minuten nalichten. Of wat te denken van het condoom met een blote vrouw erop? Ach ik vind het onzin, maar er zijn klanten die daar graag hun geld aan uitgeven. Nou prima toch? En ach, dan nog al die condooms met tekstjes er op. Je kent dat wel van die reclame slogan “Alleen voor beschuit haal ik hem er uit” en meer van die gein. En om duidelijk te maken hoe ver ons vernuft gaat, de belangrijkste ontwikkeling van het laatste jaar, hoewel nog in ontwikkeling, is het condoom met de claxon in de kop. Bij de claxon moet U dan denken aan een chipje met een klein piëzo kristalletje. Heel leuk vind ik trouwens het idee van een van onze medewerkers om in de kinder­condooms een aangename verrassing te verstoppen zoals een modelvliegtuigje, een mooie grote knikker, of een priktol.

Specials

En kijk! Dit is een speciaal condoom. Wij hebben dit het zwanger­schapscondoom gedoopt. Voor een bepaalde categorie is het werken met een condoom plezieriger dan zonder. Voor deze mensen hebben wij het zogenaamde zwanger­schapscondoom ontworpen. Dit is een zeer plezierig condoom om toch kinderen te kunnen krijgen, zonder het genot van een condoom te hoeven missen. Het materiaal is volledig poreus maar voelt toch hetzelfde aan als het vertrouwde ma­teriaal.

Mijnheer Handvol, U maakt werkelijk bijzonder mooie condooms. Maar eerlijk gezegd, ik ben ze nog nooit tegengekomen, hoe komt dat, via welke kanalen verkoopt U ze, en als ik ze wil hebben, hoe kom ik er dan aan?

We hebben twee soorten klanten. De kleine afnemer, en de groot­afnemer. De kleinverbruiker leveren wij indirect via ons dealer­net. Verkoop aan particulieren doen wij niet, doch op verzoek sturen wij graag een catalogus, met daarin een losbladige dealerlijst. Onze dealers hebben wij zelf op strenge criteria geselecteerd. Deze heeft een exclusieve catalogus, waaruit U uw keuze kunt doen.  Het meest belangrijke aspect in deze kwestie is het persoonlijke contact en het deskundige advies. Want de mensen die bij ons hun condoom kopen zijn erg belangrijk voor ons. Zij zijn onze boterham. De keuze van dealer is derhalve erg belang­rijk. Je verkoopt geen encyclopedie of zo, nee als het goed is, en zo zien wij dat graag, koopt een klant gedurende zijn seksueel actieve periode al zijn condooms bij ons. Klantenbinding zo ge­zegd. Erg belangrijk.

Nieuwe klanten winnen

Behalve dat wij zuinig zijn op onze bestaande klanten, doen wij ook erg veel moeite om nieuwe klanten te winnen. Wij hebben een actieve klantenbenadering door bijvoorbeeld “direct mail” waarbij wij intensief door ons uitgekozen doelgroe­pen bewerken. Bijvoor­beeld, wij sturen elke knaap die 18 jaar wordt een rijkelijk geïllustreerde brochure toe, met bij­gevoegd een actuele dealer­lijst. De adressenbestanden kopen wij bij gespecialiseerde bedrijven. ook denken wij aan het introduceren van de nationale cadeaubon, maar wij moeten nog met onze geachte collega’s, of zoals U wilt concurrenten, nog op een lijn komen.

Voor de grootverbruikers hebben wij een vertegenwoordiger in dienst. Ik denk dat zo’n 55% van onze producten via de grote­ afnemers aan de man wordt gebracht. De grote afnemer is dan ook erg belangrijk voor ons. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat wij op grote partijen interessante kortingen geven. U moet dan met name denken aan het clubcircuit, hotels met automa­ten en postorderbe­drijven.

Deze categorie klanten stuurt in wezen ook onze innovatie. Indien de klant het er voor over heeft, zijn wij in staat speciaal voor hem ontwerpen te maken, speciaal voor hem. Op een gegeven ogenblik zijn. Deze service is ooit begonnen op verzoek van een grootafnemer, die een partij condooms wilde hebben van een uniek design. Dit moest speciaal voor hem ontwor­pen worden, en mocht niet aan derden geleverd worden. Eerst keken we hier vreemd tegen aan, maar we hebben uiteindelijk besloten toch met deze afnemer in zee te gaan. Het eindontwerp is een juweel gewor­den. Als je niet beter weet, dan zou je denken, met een kantge­klost condoom te maken te hebben. En als je heel goed kijkt, dan kun je de naam van onze afnemer ontdekken. Zeer verfijnd.

Maatwerk

Dit experiment is zeer geslaagd, en wij krijgen nog regelmatig nabestellingen via de telex binnen rollen. Hier zijn we in doorgegaan en op het ogenblik bestaat 15% van het werk uit opdrachten op klantenspeci­ficatie. Twee maanden geleden hebben wij hiervoor speciaal een productie­lijntje gestart, waar wij de wat meer allround medewer­kers op gezet hebben. U moet natuurlijk wel begrij­pen, dat deze activi­teit om gekwalificeerde werknemers vraagt. Vooral het instellen van de machines vergt nogal wat vakkennis.

Wat kunt U zeggen van de betrouwbaarheid van Uw product meneer­ Handvol?

Heel simpel, onze producten zijn de meest betrouwbare die­ er zijn. Kapitalen zijn geïnvesteerd in controle- en test technie­ken, dit ook wel nodig, want onze producten zijn letterlijk­ en figuurlijk van levensbelang. Ik geloof dat 22% van de mensen die bij ons werken zich direct en indirect bezighouden met het testen en controleren van het eindproduct. Wist U dat wij tegenwoordig ook de houdbaar­heidsdatum werken? Deze wordt na de eindtest met een klein stikkertje op de verpakking geplakt. Dit hebben we gedaan om niet de indruk te wekken dat een condoom onbeperkt houdbaar is. Immers het materiaal verouderd en wordt daardoor op den duur poreus. Nee, ik raad het iedereen af met opa’s condoom te werken.

100% is niet haalbaar

Dus Uw condooms zijn echt 100% betrouwbaar meneer Handvol?

Helaas, mijn beste. Helaas. Ik moet zeggen onze condooms zijn goed. Zeer goed. Maar 100% is niet haalbaar. Het fabriceren van een condoom blijft mensen werk. Onze condooms hebben een betrouwbaar­heid van 99.5%. Of wel met andere woorden, 5 promille is door onze eindcontrole geglipt en is in de handel verkrijgbaar. Nu bete­kent, dat niet dat elk defect condoom resulteert in ongewenst nageslacht, de vrouw moet uiteraard wel in haar vruchtbare periode zitten en het overgrote deel van deze 5 promille is bij het inpakken verkeerd tussen de pers gekomen, zodat deze geheel aan flarden zijn. Deze worden uiteraard niet gebruikt. De klant, die ondanks onze goede zorgen, een dergelijk condoom aantreft, kan zijn condoom aan ons opstu­ren, en krijgt per omgaande een goed exemplaar plus een aardig­heid ter excuses retour.

Maar zoals gezegd, het risico is klein. En 5 promille is natuur­lijk niet onaardig. Voor industriële producten geldt algemeen­ een percentage van 5 procent.

Wat voor ontwikkelingen ziet U voor de toekomst meneer Handvol?

Wel mijn beste, voor de directe toekomst verwachten wij veel op het artistieke- en commerciële vlak, maar op langer termijn hebben wij nog een zeer ambitieus project op stapel staan. Dat is namelijk het erectocondoom.

Als fata-morgana zien wij het erectocondoom als de redder in de nood voor mensen met een moeilijke of geen erectie. Zoals U weet, verloopt in het lichaam, de communicatie via kleine stroomstoot­jes via de zenuwen met de hersenen. En net zoals een pacemaker het hart via stroomstootjes in het vereiste ritme kunt dwingen, willen wij deze truc, uithalen op de mannelijke geslachtsdelen. U begrijpt, dat dit een miljoenen verslindend project is, dat menig jaar in beslag zal nemen.

Dat is reuze handig uitgedacht, en ik denk dat U nog veel voorspoedige jaren tegemoet gaat, met dank voor de tijd die U ons ter beschikking heeft gesteld, nemen wij afscheid van U.

Dank U, mijn beste, en mag ik namens mijn firma deze kleine collectie aanbieden!